Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

<< Μετακινούμαι , ταξιδεύω , μεταφέρω προϊόντα>>

   Από τις αρχές του Ιανουαρίου έως και το τέλος του 2ου τριμήνου, στο νηπιαγωγείο ασχοληθήκαμε με τη θεματική ενότητα  << Μετακινούμαι , ταξιδεύω , μεταφέρω προϊόντα>>. Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τα μέσα συγκινωνίας και μεταφοράς , τη χρήση τους από τους ανθρώπους, τα σχετικά επαγγέλματα , τη σχέση με το περιβάλλον. Περάσαμε το θέμα από όλα τα πεδία (γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, ΤΠΕ, φυσική αγωγή, τέχνες). Τα παιδιά ένιωσαν τη χαρά της ανακάλυψης και της δημιουργίας καθώς , τη συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης .
Μερικές από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε είναι και οι παρακάτω.....
<< Διαβάσαμε πίνακες αναφοράς και πετάξαμε τα αεροπλάνα στο Α......
 Κατασκευάσαμε βάρκες με χαρτοδιπλωτική και διάφορα μέσα με σχήματα.......
 Παίξαμε παιχνίδια στον υπολογιστή......
 Γνωρίσαμε  μέσα συγκοινωνίας πελαιότερων εποχών, τα εισητήρια και τα επαγγέλματα.....
 Γίναμε βαρκούλες και αεροπλανάκια....
 << με ποιο μέσο μου αρέσει να ταξιδεύω;>> κάναμε πίνακα διπλής εισόδου στα μαθηματικά και παίξαμε παιχνίδια με ζάρι....
 Τέλος κατασκευάσαμε μακέτα και τοποθετήσαμε όλα τα μέσα συγκοινωνίας.......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου